Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXIX Niedziela zwykła

Na XXIX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 53, 10-11), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16), i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 35-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content