Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXV Niedziela zwykła

Na XXV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 6-9), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 1, 20c-24. 27a), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 20, 1-16a). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content