Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXVIII Niedziela zwykła

Na XXVIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Mądrości (Mdr 7, 7-11), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 12-13), i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 17-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content