Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXXII Niedziela zwykła

Na XXXII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 7,1-2.9-14), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (2 Tes 2,16-3,5), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 20,27-38). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content