Stoją od lewej: Wojciech Brodaczewski, ks. Jakub Raczyński, ks. Krzysztof Kralka/fot. Ola Maziarska

Kurs Szymon-Piotr. Formacja “Skały” jest autorskim kursem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, stworzonym i prowadzonym przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC. W Częstochowie rekolekcje (którymi jest de facto ten kurs) odbędą się w listopadzie, a do uczestnictwa w nich zaproszeni są kapłani. O kursie Szymon-Piotr mówią: ks. Krzysztof Kralka SAC, ks. Jakub Raczyński i Wojciech Brodaczewski.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Szymon-Piotr. Formacja “Skały”

23-26 listopada 2020,
Dom św. Kaspra w Częstochowie
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela w Archidiecezji Częstochowskiej.

fot. SNE św. Jana Chrzciciela
Skip to content