W Olsztynie rozmawiać będą o ochronie wybranych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach realizacji Projektu Life+ pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”zaprasza mieszkańców Gminy Olsztyn na spotkanie, które odbędzie się 17

Czytaj dalej
Skip to content