Unia Europejska powinna wrócić do współpracy państw narodowych

– Chcemy o przyszłości Europy rozmawiać odpowiedzialnie i być odpowiedzialni za jej rozwój. Unia Europejska jest strukturą, która od początku opierała się na szlachetnej idei współpracy państw narodowych. Powinna do

Czytaj dalej

Konferencja naukowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

Wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wziął udział w inauguracji konferencji naukowej „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”. – Konferencja to podsumowanie prac prowadzonych

Czytaj dalej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to jednostka organizacyjna Służby Więziennej, mająca na celu kształcenie funkcjonariuszy służb oraz osób cywilnych. Dbając o właściwe przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej oraz

Czytaj dalej

Proponujemy nową jakość kształcenia – rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) powstała w 2018 roku. Początkowo działała jako Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP). Jak czytamy na stronie internetowej uczelni, zmiana nazwy z WSKiP

Czytaj dalej
Skip to content