“Dąbrowski” wcielony do “Prusa”

Fot. VI LO im. J. Dąbrowskiego

Od 1 września VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego stanie się częścią Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Taką decyzję podjęto 19 listopada na sesji Rady Miasta Częstochowy. Opinię w sprawie przekształcenia musi jeszcze wydać Śląski Kurator Oświaty.

W ostatnich latach liceum Dąbrowskiego nie cieszyło się dużym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów. Jak tłumaczy Rafał Piotrowski, naczelnik wydziału edukacji, środki z subwencji, jakie miasto otrzymuje od państwa, są niewystarczające. Co roku samorząd dopłaca do “ogólniaków”, a szkoła przy ul. Łukasińskiego wymaga najwyższego poziomu dofinansowania.

– W tym roku VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego nie miało naboru. W klasach drugich uczy się obecnie 65 osób. Bez zmian reorganizacyjnych szkoła zostanie skazana na zlikwidowanie. Zależy nam, aby uporządkować te wszystkie sprawy, aby uratować placówkę. Obecnie jest ona bardzo droga w utrzymaniu. Decyzja o połączeniu jej z “Prusem”, to szansa na przetrwanie szkoły, a nawet pewnego rodzaju rozwój.

Według informacji umieszczonych na stronie częstochowskiego urzędu – szacunkowy koszt kształcenia jednego ucznia “Dąbrowskiego” (w bieżącym i następnym roku), to wydatek kilkunastu tysięcy złotych z budżetu miasta. Dla porównania – w innych liceach dofinansowanie wyniesie po kilkaset złotych. Dzięki przekształceniu koszty edukacji w “Dąbrowskim” mają zostać obniżone.

– Jeśli cała procedura zostanie zamknięta, od 1 września VI LO stanie się jedną z trzech aktywnych placówek Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. “Dąbrowski” zostanie fizycznie przeniesiony do “Prusa”.

Włączenie placówki przy ul. Łukasińskiego w struktury “Prusa” ma być korzystne dla rozwoju obu szkół. Operacja związana będzie jednak z częściową likwidacją miejsc pracy. Chodzi o stanowiska administracyjne i obsługowe. Jak informuje urząd miasta – zatrudnienie dla nauczycieli, w dotychczasowym wymiarze, ma zapewnić: przekształcone liceum, bądź też inne placówki oświaty.

ABK