Harcerskie kolędowanie w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

W środę, 19 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie odbyło się harcerskie kolędowanie i szkolna wigilia.

To bardzo radosne wydarzenie i duże przeżycie, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów placówki – przyznała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 Jolanta Miękina. – Bardzo to przeżywamy, również dlatego że nasi uczniowie otrzymali odznaki 100 lat ZHP i Niepodległości. Tradycją polską jest wspólne zasiadanie do stołu, który jednoczy. Chcielibyśmy więc, żeby harcerze i zaproszeni goście poczuli tę jedność z nami – dodała Jolanta Miękina.

– Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Częstochowa z roku na rok działa coraz prężniej. W tym okresie przedświątecznym druhowie i druhny z drużyn Nieprzetartego Szlaku chcieli pokazać coś nowego. To kolędowanie odbywa się po raz pierwszy, żeby właśnie pokazać w akcji te drużyny – powiedział komendant Hufca ZHP Częstochowa harcmistrz Wojciech Śliwowski zapytany o pomysł zorganizowania harcerskiego kolędowania w Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

Kolędy i piosenki świąteczne zaśpiewali druhowie i druhny z Częstochowskich Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku: „Promienie”, „Tropiciele Przygód” i „Sokoły”. Gościnnie wystąpili również uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie.

Druhny i druhowie z drużyn „Promienie” i „Tropiciele Przygód” oraz ich opiekunowie otrzymali jubileuszową odznakę 100 lat ZHP i Niepodległości. Po kolędowaniu wszyscy zasiedli do stołu wigilijnego.

Maciej Orman