MOPS przedłuża zawieszenie działalności placówek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie poinformował, że w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym przedłuża zawieszenie działalności placówek prowadzonych przez MOPS:
– Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie – do 10 kwietnia 2020 roku
– Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – do odwołania
Informacja dotyczy: DOSL Północ, DOSL Dźbów, DOSL Grabówka, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Lisiniec, DOSL Podjasnogórska, DOSL Błeszno, prowadzonych w związku z realizacją części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny
Animatorzy lokalni DOSL są do dyspozycji Mieszkanek i Mieszkańców mailowo, telefonicznie i online.

źródło: MOPS