Nadanie sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

10 lutego na Jasnej Górze odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. 1 stycznia br. ośrodek zmienił swą strukturę, stając się ośrodkiem centralnym, co wiązało się z koniecznością utworzenia nowego sztandaru.

– Realizujemy przede wszystkich szkolenia zawodowe na pierwszy stopień podoficerski funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale również też w tym roku z racji tego, że zostaliśmy z dniem 1. stycznia przekształceni z Ośrodka Szkolenia w Centralny Ośrodek – będziemy realizować szkolenia również zawodowe w korpusie chorążych. Zostanie nadany w dniu dzisiejszym za chwilę w sali papieskiej sztandar dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej i pożegnamy dotychczasowy sztandar Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, który w Kulach funkcjonuje od 1 września 2007 roku – powiedział komendant Centralnego Ośrodka, ppłk. Dariusz Małolepszy.

Jak stwierdził gen. Paweł Nasilowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego sztandar dla każdej służby mundurowej jest bardzo ważnym i cennym znakiem.

– Dla służby, dla każdej formacji mundurowej sztandar jest najbardziej chronionym znakiem, jest symbolem, który nie tylko każdy ma w sercu, ale również i na zewnątrz, jest taką emanacją sił i godności tej służby. Jak na każdym sztandarze oczywiście widnieje Bóg, Honor i Ojczyzna, czyli credo, dla którego tę służbę pełnimy i człowiek, nad którymi się pochylamy – stwierdził.

Mszy św. przewodniczył, kazanie wygłosił oraz pobłogosławił nowy sztandar abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Przytoczył on słowa św. Jana Pawła II, które papież wypowiedział w zakładzie karnym w Płocku 7 lipca 1991:

– „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.” Mówię do was te słowa jako sługa Ewangelii. Jest ona także Ewangelią więzień i więźniów. Chrystus też był więźniem i skazany został na śmierć. Tak więc Ewangelia więźniów ma długą i zróżnicowaną historię. Zakład penitencjarny zbyt wieloma grzechami przeszłości jest obciążony, zanadto został zniekształcony. Wiadomo, że więzienia w naszym kraju były nie tylko miejscem wymiaru sprawiedliwości, ale często miejscem zemsty i miejscem największych niesprawiedliwości i niszczenia człowieka. Wystarczy wspomnieć okupację, okres stalinowski i późniejsze jeszcze czasy. Więzienia były miejscem walki i rozprawy z człowiekiem patriotą, bohaterem, rzecznikiem słusznej sprawy. Jest nam potrzebna szczera refleksja – refleksja moralna całego społeczeństwa na ten temat. Jakżesz sprawa więziennictwa i cała dziedzina wymiaru sprawiedliwości wymaga uzdrowienia, uczłowieczenia. Powiedziałem kiedyś, że warunki jakie panują w więzieniach są jednym z podstawowych sprawdzianów stanu moralnego władzy i społeczeństwa oraz kultury danego kraju – cytował Pasterz.

Jak przyznał ks. Adam Jabłoński, kapelan naczelny więziennictwa, służba więzienna chętnie pielgrzymuje na Jasną Górę.

– Myślę, że dla większości funkcjonariuszy obecność na Jasnej Górze jest oznaką wiary, bo rzeczywiście póki co w dzisiejszej Rzeczypospolitej tej III jeszcze masa, czy może większość ludzi zaangażowanych w pracę publiczną, funkcjonariusze, to są ludzie związani z Kościołem Katolickim i gdzieś tam wszystkie te uroczystości staramy się łączyć z obecnością na Jasnej Górze, w kaplicy czy podczas Mszy Świętej. Stąd to niejako naturalne – powiedział kapelan. – Blisko też mamy ten ośrodek szkoleniowy i z tego powodu tutaj jesteśmy, bo to miejsce szczególne dla tych stron tutaj – dodał.

Uroczyste wprowadzenie sztandaru miało miejsce w Sali Papieskiej. Zaproszeni goście wbili symboliczne gwoździe w sztandar i wpisali się do pamiątkowej księgi.

KG