Narada roczna częstochowskiej policji

Narada roczna

W auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie odbyła się narada roczna częstochowskich policjantów. W czasie spotkania mundurowi podsumowali osiągnięte w ubiegłym roku wyniki w zakresie pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego, oraz pracy służb logistycznych.

W spotkaniu, które odbyło się w czwartek 28 stycznia, uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także zaproszeni goście.

W trakcie spotkania podsumowano pracę mundurowych garnizonu policji częstochowskiej w 2015 roku. Pracę służby prewencyjnej, ruchu drogowego, pionu kryminalnego oraz logistyki przedstawił Komendant Miejski Policji w Częstochowie podinsp. Sławomir Litwin. Komendant podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za całoroczną pracę.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie