Porozumienie częstochowskich szkół i WKU

 

Dwie częstochowskie szkoły średnie podpisały 5. grudnia porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień. Porozumienie określiło wzajemne działania jakie wojskowi podejmować będą z Zespołem Szkół Technicznych oraz Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego.
– Współpraca z partnerami społecznymi jest jednym z elementów naszej działalności – powiedział ppłk Adrian Klimek, komendant WKU w Częstochowie. – Uczniowie szkół, a potem absolwenci, są dla nas takim materiałem do naboru do służby wojskowej. Wiadomo, że nie wszyscy uczniowie klas mundurowych będą służyć w wojsku, część trafia do innych rodzajów służb – do Policji, do Straży Granicznej, do Służby Więziennej – ale część z nich swoją przyszłość wiąże z wojskiem, i my poprzez tę współpracę chcemy im to wojsko przybliżyć.
Pułkownik Klimek wyjaśnił, na czym będzie polegała współpraca WKU ze szkołami:
– Głównie będą to przedsięwzięcia edukacyjne, czyli będziemy organizować zajęcia informacyjne dotyczące szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej, służby okresowej. Teraz będziemy również promować Wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ w 2018 roku rozpocznie się formowanie takich wojsk w województwie śląskim.
Jak podkreśla komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, zainteresowanie służbą wojskową w regionie częstochowskim jest duże. Kandydaci na żołnierzy zawodowych różnych formacji często rekrutują się właśnie z istniejących w szkołach średnich klas mundurowych.

ZD

foto źródło: www.zskochanowski.eu