Powrót linii nr 22 i 24 na stałe trasy

W związku z zakończeniem remontu ulicy Kiedrzyńskiej Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od piątku 1 grudnia 2017 roku linie nr 22 i 24 wracają na swoje stałe trasy przez ulice Kiedrzyńską i Dekabrystów.
W związku z powyższym zostaje odwołana obsługa pasażerów na przystankach usytuowanych przy alei Armii Krajowej: PROMENADA NIEMENA (w kierunku centrum), POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA (w obu kierunkach) i HALA POLONIA (w kierunku dz. Północ).