Prezydent Andrzej Duda na Apelu Jasnogórskim

Apel Jasnogórski 26 marca 2020/fot.@JasnaGoraNews

W obliczu epidemii koronawirusa na Jasną Górę 26 marca wieczorem przyjechał Prezydent Andrzej Duda, by w modlitwie apelowej modlić się za Ojczyznę i Polaków na całym świecie. Rozważania apelowe poprowadził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Ciebie, Bogurodzico Dziewico w Duchu Świętym wybrał na Matkę Odkupiciela, a we wspólnocie Kościoła na ziemi polskiej uczynił Cię przedziwną pomocą i obroną naszego narodu. Nasza wiara w Twoją obecność i macierzyńskie pośrednictwo nie jest zwykłą spuścizną, którą otrzymaliśmy od naszych ojców i matek, ale ciągłym działaniem łaski Boga, który przez wspólnotę wiary Chrystusowego Kościoła odwołuje się również do wolności każdego człowieka i każdej wspólnoty. A ona zakłada przyjęcie łaski lub jej odmowę. Dlatego na progu Wielkiego Postu wołał do nas św. Paweł Apostoł, aby łaska Boża, która jest nam dana, nie okazała się być w nas daremna. W tym samym duchu wiary i odpowiedzialności za łaskę Chrztu Narodu pisał swój List Pasterski na dzień 8 września 1946 roku biskup lubelski Stefan Wyszyński: „Polska otwiera swoje dzieje pieśnią Bogurodzica, Bogiem sławiena Maryja”. Nasz naród usłyszał z krzyża Chrystusowe Słowa: oto Matka Twoja – i odtąd w dzieje narodu wkracza nowa, niezwykła moc „łaski pełna”. I dokonaliśmy zaślubin narodu z Maryją. Odtąd zostaliśmy narodem Bogarodzicy. I dzisiaj, Matko Chrystusa i Kościoła, Królowo Polski, zbliżamy się do kolejnego obdarowania beatyfikacyjnego tego syna polskiej ziemi – kardynała Stefana Wyszyńskiego i potwierdzamy przed Twoim wizerunkiem, że wiara naszego ochrzczonego narodu i więzy religijne nie są sprawą prywatną i zabytkiem z przeszłości, ale darem łaski Bożej a zarazem zadaniem.

Od momentu chrztu Mieszka I nie było i nie ma takiej przestrzeni historycznej, w której by można było zapomnieć o Polsce chrześcijańskiej i nie miłować jej dziejów i jej poświęcić życie. Wspomnijmy tylko, Twoje macierzyńskie pośrednictwo, Maryjo, w dwóch zwycięstwach zbrojnych: wiktorii wiedeńskiej z królem Janem III Sobieskim i stuletnią rocznicę Bitwy Warszawskiej i obronę cywilizacji europejskiej przed zalewem bolszewizmu. A na tle tych wydarzeń czy jesteśmy głęboko wdzięczni za ostatnie dary osobowe i posługę ojczyźnie i Kościołowi św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego poprzez ich dalekowzroczne programy i zobowiązania?

Maryjo, Polski Królowo, na 50-lecie pierwszego Apelu Jasnogórskiego Jan Paweł II pisał Jeśli wypowiadamy słowa Apelu, to dlatego, że wierzymy w miłość Matki, która stając pod krzyżem z serca Syna przejęła do swego serca każdego człowieka. Należało dzisiaj przypomnieć te słowa, kiedy przed Twoim wizerunkiem Maryjo modli się wraz z nami i za nas Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Tobie zawierza naszą Ojczyznę, wszystkich Rodaków w kraju i poza jej granicami. Bo Ojczyzna nasza, Polska jest darem opatrzności Bożej. Ciągłą sprawą i zadaniem publicznym, ale również darem bardzo osobistym.

Odwołując się poprzez wiarę i modlitwę do miłości Chrystusa i Twojej Matko, pragniemy z niej czerpać siłę dla niezawodnej nadziei na trudnych drogach Ojczyzny i świata. Wierzymy, że Chrystus ukrzyżowany, który sam doświadczył destrukcyjnej mocy cierpienia i osamotnienia na Kalwarii, wprowadza każdego człowieka w przestrzeń swojej Miłości, zwycięskiej poprzez Zmartwychwstanie. Ty wiesz Maryjo, że dziś tej nadziei nam wszystkim potrzeba. Kierującym naszym państwem dziękujemy za ich służbę, za ich bezinteresowność na wszystkich drogach posługi. Za wszystkie służby, zwłaszcza w wymiarze służby medycznej, służby mundurowe, wolontariuszy. Potrzeba tej głębokiej, duchowej jedności. Bożej i ludzkiej solidarności, która dźwiga drugiego w jego zagrożeniach. Potrzeba nieraz długiego czasu, jak mówił św. Jan Paweł II, by odsłonił się przed nami sens spoza bezsensu, zbawczy  w Chrystusie, sens każdego cierpienia.

Niech więc w tym straszliwym zmaganiu, pomiędzy tajemnicami życia, cierpienia i śmierci, którego widownią jest nasz współczesny świat i nasza ojczyzna, jedność z Chrystusem, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, i z Tobą, Maryjo, przeważy i zwycięży. Niech się tak stanie!

Podczas Apelu Jasnogórskiego, jak to ma miejsce codziennie od 10 marca, odśpiewana została też Suplikacja – błagalna i ufna modlitwa o ratunek od Boga.

Prezydent Andrzej Duda na pamiątkę wspólnej modlitwy w tym szczególnym czasie w jasnogórskim Sanktuarium przekazał różaniec na ręce generała o. Arnolda Chrapkowskiego.

red./fot. za @JasnaGoraNews