Śląska Karta Dużej Rodziny

karta

W ciągu dwóch miesięcy powstać ma plan działań w ramach programu „Rodzina szansą – Śląska Karta Dużej Rodziny”. Karta ma uprawniać np. do zniżek na bilety do teatrów czy muzeów. W ramach programu przygotowana ma być oferta konsultacji i badań w wojewódzkich placówkach ochrony zdrowia. Poinformowano o tym podczas wczorajszej wyjazdowej sesji sejmiku wojewódzkiego w Częstochowie. Dotychczasowe propozycje w ramach regionalnego programu dla woj. śląskiego obejmują m.in. zniżki na bilety wstępu do teatrów, muzeów będących wojewódzkimi placówkami kultury, a także pakiet konsultacji i badań w wojewódzkich placówkach ochrony zdrowia. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi przyrostu naturalnego w woj. śląskim tylko w 2010 r. – po czternastu latach wartości ujemnych – odnotowano jednorazowo minimalny dodatni wynik. Od tego czasu wskaźnik ten ciągle spada, w 2012 r. różnica między liczbą żywych urodzeń a zgonów wyniosła minus 4,5 tys.