Szkolenia dla pracowników instytucji kultury

„Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji”- pod takim tytułem odbyły się dzisiaj w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie szkolenia skierowane dla przedstawicieli sfery publicznej, pracowników działów personalnych oraz dyrektorów i kierowników instytucji kultury.
W trakcie warsztatów omawiano takie zagadnienia jak między innymi: relacje międzyludzkie i rozwiązywanie konfliktów. Wskazano jak dzielić się sukcesem i utrzymywać współpracę wśród pracowników. Omówiono też zasady tworzenia skutecznej oferty rynkowej placówek kultury, a także zaprezentowano wybrane techniki i narzędzia prowadzenia skutecznych negocjacji.
Tym podobne szkolenia Regionalny Ośrodek Kultury przeprowadza cyklicznie.

Piotr Nicpoń