Szkoły ponadpodstawowe ogłosiły wyniki rekrutacji

 

 

Źródło fot. kopernik.czest.pl

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich już za nami. Większość z nich ogłosiła swoje listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do placówek edukacyjnych. Jednak ze względu na niedawną likwidację gimnazjów, a także pandemię koronawirusa, rekrutacja wyglądała w tym roku trochę inaczej. Według Marcina Terki, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, liczba kandydatów w tym roku jest mniejsza:

W porównaniu z innymi szkołami liczba kandydatów z pierwszej preferencji rośnie. Natomiast w tym roku było mniej kandydatów w systemie niż w roku zeszłym. Gdyby porównać dane liczbowe to można zauważyć, że liczba kandydatów w każdej ze szkół jest generalnie mniejsza.

Największą rolę odegrał tu jednak koronawirus. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, w tym roku można było składać wnioski do szkoły w formie on-line. Marcin Terka podaje więcej informacji:

Były drobne zmiany, które miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kandydatów jak i pracowników szkoły. Wnioski w tym roku można było składać elektronicznie, podpisane za pomocą profili zaufanych rodziców. Była też możliwość złożenia wniosków tradycyjną papierową metodą.

Uczniom został już niecały miesiąc wakacji, bo od września mają oni wrócić do szkół. Będzie to pierwszy raz kiedy dzieci i młodzież zasiądą w szkolnych ławkach od czasu rozpoczęcia pandemii. Oczywiście nadal istnieje możliwość, że niektóre placówki edukacyjne będą prowadziły formę zajęć zdalnych, jednak to zależy już od sytuacji w szkole czy w regionie. Obyśmy w przyszłym roku nie mieli do czynienia z takimi problemami.

WB