Trwa dodatkowy nabór wniosków o skierowanie na kurs małej gastronomi i cateringu

pup

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 25.03.2014 r. do wyczerpania miejsc trwa nabór dodatkowy wniosków o skierowanie na kurs małej gastronomi i cateringu z podstawami przedsiębiorczości. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie spełniające warunki uczestnictwa w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście, z wypełnioną kartą kandydata na szkolenie grupowe, na stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego do pokoju 116, 117 lub 118, po uprzednim pobraniu numerka z literą C – szkolenia, I piętro.