7. rocznica kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka

 

Przypadająca 17 października rocznica kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka jest okazja do przypomnienia sobie sylwetki tego świętego. Św. Stanisław Kazimierczyk był kaznodzieją przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu pod Krakowem oraz wychowawcą kleryków w przyległym klasztorze Księży Kanoników Regularnych Laterańskich. Swoją gorliwą duszpasterską troską o chorych i biednych zyskał sobie powszechny szacunek. Wyróżniał się szczególną czcią do Najświętszego Sakramentu. W kazaniach podkreślał, że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza św. i przyjmowanie Komunii Św. po należytym przygotowaniu i z dziękczynieniem. Zmarł w opinii świętości w infirmerii klasztornej w stosunkowo młodym wieku (56 lat). Po śmierci wierni kierowali się do jego grobu, przedstawiając różne prośby i prosząc o łaski. Kult bł. Stanisława był zawsze żywy. Na początku XVIII w. wybudowano ku jego czci ołtarz, przy którym umieszczono doczesne szczątki Błogosławionego. 18 IV 1993 r. Ojciec Św. Jan Paweł II osobiście potwierdził kult Stanisława i uznał heroiczność jego cnót. Kanonizacja odbyła się 17 października 2010 r.
W Archidiecezji Częstochowskiej św. Stanisław Kazimierczyk szczególnie czczony jest w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie. W świątyni znajdują się relikwie św. Stanisława, a w każdy poniedziałek w trakcie wieczornej Mszy św. składane są prośby o wstawiennictwo świętego oraz odprawiane jest nabożeństwo do św. Stanisława Kazimierczyka.