10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca

10 sierpnia w Kościele katolickim przypada wspomnienie liturgiczne św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, które obchodzone jest jako święto.

W tradycji rzymskiej św. Wawrzyniec jest jednym z najbardziej czczonych świętych. Świadczy o tym rozpowszechnienie jego kultu już w pierwszych wiekach. Historię świętego przybliża rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej, ks. Mariusz Bakalarz:

Musimy cofnąć się do roku 258, do Kościoła, który jeszcze jest prześladowany i nie ma wolności. Wtedy to za pontyfikatu papieża Sykstusa II ma miejsce kolejne prześladowanie. Sam papież zostaje aresztowany wraz z siedmioma diakonami. Od czasów apostolskich przy papieżu posługiwało siedmiu diakonów, których zadaniem była m.in. posługa biednym. Jednym z tych siedmiu diakonów był Wawrzyniec. Oprócz tego, że tak jak każdy diakon zajmował się opieką nad biednymi, to był także zarządcą dóbr kościelnych. Cesarz mając ochotę na dobra kościelne, najpierw usiłował przekonać Wawrzyńca, by mu je wydał. Później zastosował groźby. W końcu Wawrzyniec powiedział, żeby dać mu kilka dni na zgromadzenie wszystkich skarbów. Po tych kilku dniach przyprowadził on przed oblicze cesarza wszystkich biednych z Rzymu, którym pomagał. Zdenerwowany cesarz nakazał Wawrzyńca w okrutny sposób katować.

O wielkim świętym piszą ówcześni Ojcowie Kościoła. Z jakiego powodu?

Przede wszystkim wrażenie musiała zrobić na nich śmierć Wawrzyńca. Taką tradycją związaną ze świętym jest jego śmierć na rozpalonej żelaznej kracie. Piękne legendy opisują katusze, które były zadawane Wawrzyńcowi, a także inne wymyślne tortury, w których efekcie Wawrzyniec zmarł – mówi ks. Mariusz Bakalarz.

Kult św. Wawrzyńca rozprzestrzenił się już od momentu jego męczeńskiej śmierci. Nad jego grobem zbudowano jedną z najważniejszych dotychczas rzymskich bazylik. Przede wszystkim jednak postać św. Wawrzyńca przypomina nam o ubogich.

To było jego wielkie zadanie: troszczyć się o biednych i ubogich, do których diakoni byli posłani. Św. Wawrzyniec, jak każdy męczennik, przypomina nam także o wytrwałości w wierze. Dzisiaj nie musimy bać się prześladowań takich jakie miały miejsce w połowie III w., ale każda epoka wymaga od nas odwagi w tym, żeby przyznać się do Chrystusa – dodaje rzecznik.

W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

KF

foto źrodło: www.parafiabiedrusko.pl