Gwiaździsta Procesja Różańcowa

Na Procesję wyznaczony został dzień 7 października – święto Matki Bożej Różańcowej, które przypada tuż przed dniem niejako wieńczącym wydarzenia w Fatimie – 13 października.
Obecny rok obfituje w wydarzenia związane z postacią Maryi – 100. rocznica objawień w Fatimie; 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego oraz 140. rocznica objawień w Gietrzwałdzie. W tym szczególnym czasie Stowarzyszeniem „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy wraz z Katolicką Odnową w Duchu Świętym w Polsce, po raz kolejny inicjuje kampanię modlitewną w intencji Ojczyzny, w formie Gwiaździstej Procesji Różańcowej, zapraszając wszystkich nie tylko do udziału, ale także do jej współtworzenia. Pragnieniem organizatorów jest tego dnia publicznie podziękować Bogu za opiekę Maryi nad naszym narodem oraz za Jej przybycie na polską ziemię, do Gietrzwałdu w jakże trudnym okresie naszej historii. Chcą oni również zachęcić w modlitwie różańcowej, o którą prosiła Ona w Fatimie, powierzyć Jej wstawiennictwu wszystkie potrzeby osobiste, a zwłaszcza narodowe. Wspólna modlitwa rozpocznie się w Godzinie Miłosierdzia, kiedy duchowo stajemy pod krzyżem Jezusa, gdzie odnajdujemy naszą Najlepszą Matkę. Organizatorzy zachęcają do organizowania procesji na terenie parafii wykorzystując trasę, która zazwyczaj przemierzana jest w Boże Ciało; można też zainicjować jedną procesję dla całego miasta lub kilku sąsiadujących ze sobą parafii. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy może być Eucharystia lub uroczyste odśpiewanie „Magnificat”.

źródło: milujciesie.org.pl