Jubileusz abp. Stanisława Nowaka

W sobotę 25 listopada abp senior Stanisław Nowak obchodzić będzie 33. rocznicę świeceń biskupich. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, prymas Polski, z towarzyszeniem kardynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego i biskupa Juliana Groblickiego. Na urząd biskupi jubilat został powołany 8 września 1984 przez papieża Jana Pawła II. Poprosiliśmy abp. Nowaka o kilka refleksji związanych z tymi wydarzeniami:
– To nie jest okrągła rocznica, ale dla mnie, tak wewnętrznie, jest to ważna data. 33 lata temu zostałem powołany na biskupstwo przez św. Jana Pawła II. Tak się mówi, Pan Jezus 33 lata działał zanim umarł za nas na krzyżu, więc taki Chrystusowy, cichutki, pobożny jubileusz.
Mimo, że abp. senior jest już na emeryturze nadal, na ile tylko siły pozwalają, wspiera słowem i modlitwą wiernych swojej diecezji.
Abp Stanisław Nowak w 2000 roku konsekrował biskupa pomocniczego częstochowskiego Jana Wątrobę. Był współkonsekratorem podczas sakry 11 biskupów. 29 grudnia 2011 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował jego następcą biskupa Wacława Depo.

ZD