Pielgrzymka pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

10 września na Jasnej Górze spotkali się przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski. Od 8 lat pielgrzymują, by modlić się o siłę do pracy. Tym bardziej jest to dla nich ważne w czasie zmiany wieku emerytalnego. Mówi prezes ZUS, Gertruda Uścińska:
– Dla pracowników ZUS jest taki sam sens pielgrzymowania jak dla innych instytucji, a zwłaszcza tych publicznych. Instytucje publiczne muszą widzieć nadrzędny cel naszej misji. Z jednej strony trzeba modlić się o cierpliwość, wytrwałość i wsparcie w naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Teraz jesteśmy w okresie realizacji ustawy wiekowej. Jest to duża liczba świadczeniobiorców. Od 1 września do piątku, 7 września przyjęliśmy 235 tys. klientów, w tym ponad 100 tys. wniosków. Mamy również szereg innych inicjatyw. Myślę, że trzeba zawierzyć pracowników i naszą misję, aby działać mądrze i zgodnie z prawem.
Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii pod jasnogórskim szczytem o godzinie 13. Przewodniczył jej ks. Jarosław Sroka, duszpasterz pracowników ZUS-u. Witając poszczególne grupy przybyłe z różnych miast Polski przyznał, że odkąd jest ich duszpasterzem, zawsze robi mu się ciepło na sercu, kiedy widzi logo Zakładu:
– Jest to wielka rodzina pracowników ZUS. Każdy zakład ma swoją misję. ZUS ma tę misję względem całego społeczeństwa, bo związani są z nim wszyscy Polacy od urodzenia aż do śmierci i liczą na pomoc. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby się modlić, abyśmy dali radę te wszystkie reformy i nowości wcielić w życie, ale również aby mieć zawsze na uwadze drugiego człowieka.
W pielgrzymce uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy wielu oddziałów ZUS-u w Polsce.

KN