Konkurs filmowy KRUS „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w konkursie dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii „Strategia Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce.

Konkurs, który patronatem honorowym objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, jest organizowany we współpracy z ministerstwem, a także Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej. Partnerem kampanii została również Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny nad konkursem objęło TVP Info.

Konkurs trwał będzie miesiąc – od 2 września do 3 października 2019 r. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

3. Zdefiniuj cele – stwórz program.

4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.

5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.

6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.

7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

Statystyki KRUS pokazują, że z roku na rok spada liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. W 1993 roku było ich aż 66 tysięcy, a w 2018 – 15 tysięcy. Dzięki większej świadomości rolników, coraz bezpieczniejszemu i nowocześniejszemu sprzętowi oraz lepszej organizacji pracy życie i praca na wsi stają się coraz bardziej bezpieczne. Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl oraz na Facebooku.

Informacje na temat globalnej kampanii „Wizja Zero” można znaleźć na stronie www.visionzero.global.

źródło: informacja prasowa KRUS