Myszków. Wiosenne porządki

pojemnik7

Już po raz kolejny Burmistrz Miasta Myszkowa organizuje i finansuje wielkie sprzątanie miasta. Każdy z właścicieli posesji jest w obowiązku sprzątania zanieczyszczeń po zimie, przed swoja posesją. W 35 wybranych punktach Myszkowa zostaną ustawione pojemniki, do których będzie można wrzucać zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników. Pojemniki będą ustawione od godziny 10 a odebrane o godzinie 12. Ich wywóz nastąpi na koszt miasta. Do wystawionych pojemników pod groźbą kary nie wolno wrzucać między innymi mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów komunalnych czy zużytej odzieży.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA

ZANIECZYSZCZEŃ UPRZĄTNIĘTYCH Z CHODNIKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

ORAZ HARMONOGRAM ICH OPRÓŻNIANIA

07 – 08 kwietnia 2014 roku

1. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Ciemną

2. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną (przy skwerze)

3. ul. Leśna (naprzeciw posesji nr 36)

4. ul. Leśna (naprzeciw posesji nr 52)

5. ul. Wyzwolenia (naprzeciw sklepu „MAJAK”)

6. ul. Wyzwolenia (przy posesji nr 114)

7. przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną (obok ujęcia wody MZWiK)

8. ul. Lotnicza (przy posesji nr 22)

09 – 10 kwietnia 2014 roku

1. ul. Mrzygłodzka (przy posesji nr 9)

2. przy skrzyżowaniu ul. Mrzygłodzkiej z ul. Kolejową

3. teren zielony przy ul. Jedwabnej (na wysokości posesji nr 4h)

4. ul. Gruchla (przy posesji 12a)

5. ul. Polna (przy posesji nr 4 – sklep Firany, Zasłony)

6. ul. Strażacka (przy posesji nr 44)

7. ul. Jana Pawła II (parking przed sklepem „Wyposażenie Ogrodowe”)

8. ul. Jana Pawła II (przy posesji nr 83)

11 – 12 kwietnia 2014 roku

1. ul. Waryńskiego (naprzeciw posesji nr 80)

2. ul. Waryńskiego (naprzeciw posesji nr 58 – teren zielony)

3. ul. Waryńskiego (działka niezabudowana naprzeciw posesji nr 26)

4. ul. Kopernika (obok posesji 40 lub 42)

5. ul. Kopernika (naprzeciw posesji nr 22)

6. ul. Nowowiejska (przy remizie OSP Nowa Wieś)

Pojemniki będą ustawione do godziny 10.00

natomiast odebrane o godzinie 12.00

 

Źródło: UM Myszków