RDR: otwarcie wystawy o świętym Maksymilianie Kolbe

30 maja w Muzeum Regionalnym w Radomsku otwarto wystawę zatytułowaną „Święty Maksymilian Kolbe i Jego dzieła”. Wystawę przygotowano z okazji XVIII Radomszczańskich Dni Rodziny.

Święty Maksymilian Maria Kolbe to pierwszy polski męczennik okresu II wojny światowej wyniesiony na ołtarze podczas beatyfikacji w 1971 roku. W swoim życiu kierował się hasłem z Ewangelii św. Jana – „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich” . Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć za ojca wielodzietnej rodziny. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz dobity zastrzykiem fenolu przez funkcjonariusza obozu.

– Święty Maksymilian Kolbe to jedna z najcudowniejszych i światłych postaci, wspaniały człowiek historii Polski, kościoła i nie tylko. Niech ten święty będzie dla nas wszystkich przykładem do naśladowania – mówił Tadeusz Olczyk, organizator Radomszczańskich Dni Rodziny.

Wystawie towarzyszyło spotkanie z ks. dr. Andrzejem Kuliberdą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. W rozmowie z młodzieżą ks. Kuliberda zaznaczał, że najważniejszy w życiu jest szacunek do drugiego człowieka.

Wystawę poświęconą świętemu Maksymilianowi można oglądać w muzeum do końca czerwca.