Rowerowo w Żarkach

W Żarkach odbyło się pierwsze z cyklu spotkań przeznaczonych dla urzędników samorządowych, zajmujących się realizacją prorowerowej polityki w miastach i gminach regionu. Celem spotkań jest poznanie dobrych rozwiązań rowerowych, zrealizowanych w województwie śląskim. Spotkanie w Żarkach było poświęcone trasom rowerowym o wysokim standardzie technicznym (EuroVelo). W czasie spotkania zaprezentowano m.in. „Trasę rowerową Żarki-Janów-Niegowa” oraz projekt „Velo Jura – rowerowy potencjał Szlaku Orlich Gniazd”. Wyjazdy studyjne odbywają się pod nazwą „Swojego nie znacie… czyli dobre praktyki rowerowe”.
– Ich celem jest empiryczne, a więc z pozycji rowerowego siodełka, poznanie dobrych rozwiązań rowerowych zrealizowanych w województwie śląskim. Ma to być rodzaj „praktyki zawodowej”, dla wszystkich, od których na co dzień zależy jakość tworzonej infrastruktury rowerowej – wyjaśnia Aleksander Kopia, Śląski Oficer Rowerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Rowerzyści w Żarkach wystartowali spod Muzeum Dawnych Rzemiosł i przejechali trasami rowerowymi w gminach Żarki, Janów, Niegowa wraz z autorem koncepcji jurajskich ścieżek, czyli burmistrzem Miasta i Gminy Żarki Klemensem Podlejskim. Po przejeździe odbyła się część warsztatowa w MGOK w Żarkach. Kolejne spotkanie w połowie lipca w Wiśle.

Fot: Jan Brzost – prezes Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej
Źródło: UMiG Żarki