Usuwanie gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych w Mstowie

W ostatnim czasie Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane były do interwencji, związanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły). W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy. Potrzebę takiej pomocy można zgłosić dzwoniąc na numer alarmowy 112, lub do Urzędu Gminy Mstów (34) 3284005. W przypadku, gdy jest konieczność usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych strażacy muszą zastosować środek owadobójczy i w związku z tym faktem zwracamy się z prośbą do osób, które będą zgłaszać potrzebę takiej interwencji Straży Pożarnej o zaopatrzenie się w preparat owadobójczy. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.