Być – rozmowa z Januszem Mielczarkiem

„Być pomiędzy słowem i obrazem” – to tytuł książki napisanej o Januszu, dla Janusza i z Januszem Mielczarkiem. Refleksyjny kolaż tekstów i zdjęć podsumowuje dotychczasowe dokonania Janusza Mielczarka, który nie ustaje w twórczej aktywności. Dziś z większą tęsknotą patrząc w stronę fotografii:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska