„Młodzi w Fiacie”

Odbyła się kolejna audycja z cyklu „Młodzi w Fiacie” poświęcona tematyce wolności. Prowadzący dyskutowali nad koncepcją wolności w ujęciu Lutra,Maritaina, ks. Tischnera, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Młodzież starała się definiować wolność w perspektywie prawdy. Prawdę uznali za fundament wolności człowieka. Audycja zakończyła się przesłaniem: ” Im więcej między nami prawdy, tym więcej jest między nami wolności” (ks. J. Tischner). Kolejna audycja w najbliższy wtorek poświęcona będzie rekolekcjom.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/03/mlodzi-w-fiacie-642.mp3]