Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 10 lutego

10 lutego to Piąta Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 6, 1-2a. 3-8), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 1-11), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 5, 1-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska