Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 5 sierpnia

5 sierpnia to niedziela XVIII tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Wyjścia (Wj 16, 2-4. 12-15), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4, 17. 20-24), i z Ewangelii św. Jana (J 6, 24-35). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska