Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIII Niedziela zwykła

Na XIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 4,8-11.14-16a), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 6,3-4.8-11), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 10,37-42). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska