Ręka Boga nad Oziornoje

ks. prałat Stanisław Gębka/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

ks. prałat Stanisław Gębka/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Oziornoje (Kazachstan) – to takie miejsce na ziemi, które jest naprawdę wyjątkowe. Dotknięte ręką Boga. I mocno związane z Polską. We wsi Oziojnoje znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata. Trzykrotnie z wizytą w Oziornoje był ks. prałat Stanisław Gębka, dla którego pomoc Oziornoje stała się misją życia. Potrzeby są wielkie, a pierwszą – pomoc w dokończeniu budowy Domu Pielgrzyma.

POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Sanktuarium prawie na końcu świata – Oziornoje