16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

To międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. 

W akcję po raz kolejny włączyła się Częstochowa. Wiele instytucji i stowarzyszeń działa na co dzień na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób jej doświadczających. W program kampanii włączyły się : Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Częstochowie, Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozmawiamy z dyrektorką Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, Ewą Lichterowicz:

Właśnie w tej placówce udzielamy pomocy osobom, które są w różnorakich kryzysach, a nade wszystko osobom, które doświadczają przemocy. Najwięcej osób, których ta przemoc dotyka to kobiety. Oferujemy tutaj możliwość przybywania w pokojach hostelowych przez ten czas, kiedy jest to konieczne. Na te dni szczególnie zapraszamy młodzież i dzieci, które są świadkami przemocy lub doświadczają takich sytuacji. Centrum interwencji kryzysowej czynne jest całą dobę.

Zdarzają się przypadki, że osoby doświadczające przemocy próbują z tym faktem poradzić sobie same. Jednak każda taka osoba, powinna poszukać pomocy.

Zaufanie można stracić bardzo szybko, ale nie można odbudować go w szybki sposób. Jest to bezwzględnie bardzo długi proces. Bardzo ważne jest żeby oswajać z myślą, że w takich sytuacjach trzeba szukać pomocy. Często spotykamy się z taką postawą, że muszę sobie poradzić. Niestety nie posiadamy wszystkich możliwych do tego umiejętności, więc radzenie sobie to w tym przypadku umiejętność skorzystania z pomocy drugiego człowieka – mówi Ewa Lichterowicz.

Akcja potrwa do 10 grudnia br.

KF