25 lat istnienia Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Od 4 maja, czyli wspomnienia św. Floriana, w całej Polsce trwają uroczystości związane z Dniem Strażaka. 16 maja odbyły się one w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Natomiast 17 maja obchody miały miejsce w Centralnej Szkole PSP. Częstochowska szkoła świętuje także jubileusz 25-lecia swojego istnienia.

Na uroczystości zgromadzili się parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, szkolnictwa i innych instytucji.

Po przywitaniu gości i strażaków mł. bryg. Piotr Placek — komendant Centralnej Szkoły PSP, wygłosił okolicznościową przemowę, w której dziękował m.in. za ustawę modernizacyjną, która poprawiła sytuację strażaków.

Kieruję na ręce parlamentarzystów podziękowania za pracę w komisjach i uchwalenie ustawy modernizacyjnej, która zapewnia podwyżki naszych wynagrodzeń, zakup sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz nowych strażnic dla jednostek PSP i OSP. Przykładem tego jest dzisiejsze poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został przekazany przez komendanta głównego i będzie on służył w procesie dydaktycznym do realizacji ćwiczeń. Planowane są również kolejne zakupy wozów — nie krył wdzięczności komendant.

Piotr Placek dziękował również pracownikom i uczniom Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz złożył życzenia wszystkim strażakom.

Drodzy pracownicy i funkcjonariusze Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję za wspólną służbę, za wychowywanie młodzieży w duchu pomocy potrzebującym i służby ojczyźnie. Dziękuję za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Gratuluję awansów i nagród. Nam strażakom życzę, aby nasz mundur zawsze budził wśród społeczeństwa szacunek i zaufanie. Niech Jasnogórska Pani i św. Florian otoczą nas swoją opieką w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej służby — mówił komendant Placek.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie awansów na wyższy stopień służbowy oraz nagród komendanta głównego PSP zarówno strażakom, jak i pracownikom cywilnym straży. Po tej ceremonii głos zabrał bp Andrzej Przybylski, który przypominał, że oprócz wyszkolenia, w trudnej służbie strażaków, potrzebne jest także błogosławieństwo Boże.

Bardzo ważne jest wykształcenie, umiejętności, sprawności czy dobry sprzęt, ale wszyscy czujemy, że w życiu i służbie potrzebne jest jeszcze coś, co od nas nie zależy. Jedni nazywają to szczęściem, inni dobrym zbiegiem okoliczności, a my wiemy, że to zależy od Boga i nazywa się Jego błogosławieństwem. Dlatego chcemy prosić o to błogosławieństwo Boże i dla tego nowego sprzętu, za który chcemy Bogu i ludziom podziękować, ale też dla tych, którzy będą z niego korzystać oraz dla całej wspólnoty waszej szkoły — mówił biskup.

Na zakończenie bp Andrzej Przybylski poświęcił nowy wóz strażacki.

DC

Fot. DC