Absolutorium dla prezydenta? Radni zdecydowali

„Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Częstochowy” – to jeden z najważniejszych aktów prawnych podjętych przez Radę Miasta Częstochowy podczas dzisiejszej sesji.

Udzielenie absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Zostało ono przyjęte 15 głosami „za”, 12 radnych opowiedziało się „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dla mnie najważniejszym składnikiem są wydatki majątkowe – to jest podstawowy wskaźnik i tutaj niestety Pan Prezydent dostaje czerwoną kartkę, ponieważ planowane 171 milionów zł na wydatki majątkowe, które przez cały rok były umniejszane spadły do 160 milionów. A i tak zrealizowano je w 86% z tych 160 mln zł, czyli na poziomie 130 milionów. To świadczy o tym, że kilkadziesiąt milionów nie zostało zrealizowanych zadań inwestycyjnych – mówi Jerzy Nowakowski, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Przeciw absolutorium dla włodarza Częstochowy głosowali: Artur Gawroński, Justyna Kielesińska, Albert Kula, Anna Majer, Marcin Maranda, Zbigniew Mizgalski, Jerzy Nowakowski, Monika Pohorecka, Andrzej Sowa, Piotr Strach, Krzysztof Świerczyński i Piotr Wrona.

PK

Tagged with