Absolwenci szkół średnich wciąż wybierają te same kierunki studiów

123456a91cc99c5669d311ac4eaf75d7

Za nami pierwsza rekrutacja na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jak się okazuje, niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o preferencję w doborze kierunku dalszego kształcenia wśród osób chętnych podjąć naukę w częstochowskiej uczelni. O to, jakie kierunki były podczas trwania pierwszej rekrutacji wybierane najczęściej przez tegorocznych maturzystów, zapytaliśmy rzecznika AJD, Marka Makowskiego: – Po pierwszej rekrutacji popularne były te kierunki, które cieszą się dużym powodzeniem już od lat, czyli takie jak język angielski, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe czy administracja. Sporym zainteresowanie wśród kandydatów na studia budzą kierunki, które są stosunkowo nowe. W tym roku uruchomiliśmy kierunek dietetyka, w zeszłym roku była to fizjoterapia – w tym przypadku również nie brakuje chętnych do zdobycia indeksu. Rekrutacja w dalszym ciągu jest w toku, w tym momencie toczy się drugi nabór na studia i będzie on trwał aż do 21 września. Wolne miejsca mamy zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich czy doktoranckich – mówił Makowski.

Lista kierunków, na które zaprasza Akademia im. Jana Długosza:

• Administracja
• Analityka i kreatywność społeczna
• Bezpieczeństwo narodowe
• Biotechnologia
• Chemia
• Chemia, Fizyka
• Dietetyka
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
• Filologia angielska
• Filologia germańska
• Filologia polska
• Filozofia
• Fizjoterapia
• Fizyka
• Grafika
• Historia
• Informatyka
• Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
• Inżynieria bezpieczeństwa
• Kulturoznawstwo europejskie
• Literaturoznawstwo
• Malarstwo
• Matematyka
• Pedagogika
• Politologia
• Praca socjalna
• Turystyka i rekreacja
• Wychowanie fizyczne
• Zarządzanie

Michał Bobra