Akcja „Ferie ze Strażą Miejską”

straz miejskaJak co roku Straż Miejska organizuje dla dzieci i młodzieży z gminy Częstochowa akcję „Otwarte drzwi Straży Miejskiej”. Zapraszamy do odwiedzenia Komendy, poznania specyfiki pracy strażników miejskich, a także zapoznania się z prelekcjami dla dzieci i młodzieży.
Akcja przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, które nie opuszczają miasta w okresie ferii zimowych i nie wyjadą na wczasy lub zimowiska. W ramach spotkań, oprócz zwiedzania komendy dla uczestników prowadzone będą także zajęcia profilaktyczne na niżej przedstawione tematy:
1. Rola i zadania straży miejskich – „Rex mój przyjaciel czyli zasady bezpieczeństwa w kontakcie z psem”. Prelekcja przewidziana dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Czas trwania ok. 90 minut.
2. Rola i zadania straży miejskich – „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Prelekcja dla młodzieży w wieku od 12 lat. Czas trwania ok. 90 minut .

3. Rola i zadania straży miejskich – „Bezpieczne ferie”. Prelekcja przeznaczona dla grup mieszanych wiekowo. Czas trwania ok. 60 minut. Zgłoszenia przyjmowane są także w trakcie trwania ferii zimowych 2014 telefonicznie; 34 3683192 wew. 217 (w godz. 10-15).