Bądź efektywny energetycznie

Jeszcze tylko do 6 listopada można składać prace do konkursu „Bądź efektywny energetycznie”. Organizatorem konkursu jest Biuro Inżyniera Miejskiego. Podstawowym obszarem konkursu jest zrównoważone energetycznie Miasto.
– To jest konkurs organizowany w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii – mówi Bożena Herbuś, Inżynier Miejski. – Kierowany jest do młodzieży starszej szkół ponadgimnazjalnych, liceów, techników i szkół zawodowych. Chcielibyśmy włączyć naszą młodzież w kształtowanie postawy aktywnego i świadomego odbiorcy usług i konsumenta usług oraz konsumenta paliw, w kształtowanie postaw świadomego ekologicznie mieszkańca Częstochowy, który zwraca uwagę na swoje otoczenie, który zwraca uwagę na swoje otoczenie, który zwraca uwagę na środowisko, w którym żyje, który chce żyć w czystym i przyjaznym otoczeniu.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://czestochowa2.energiaisrodowisko.pl
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 416 (IV piętro) w godz. 7.30-15.30.

ZD