Budżet obliczony na sukces?

17 radnych, 6 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu – w piątek 22 grudnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła budżet 2018 rok.

Podczas piątkowej sesji rady miasta przed głosowaniem odbyła się dyskusja nad ponad 380 poprawkami do przedstawionego w listopadzie projektu przyszłorocznego budżetu. Dwie autopoprawki wniósł do niego prezydent Częstochowy. Dotyczyły one dopisania do budżetu środków na remont Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej oraz dodatkowych funduszy na piłkę nożną.

Jak mówi Jerzy Nowakowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, budżet na 2018 rok to budżet wyborczy.

Wydatki majątkowe dwukrotnie przekraczają wydatki w projekcie z ubiegłego roku. Jest bardzo dużo zadań z różnych stron miasta. Na 3 wnioski mojej komisji przyjęte zostały dwa. Bardzo ważna inwestycja to odwodnienie ulicy Kucelińskiej, gdzie są zlokalizowane bardzo dynamicznie rozwijające się zakłady, które zalewała woda – mówi Jerzy Nowakowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.

W trakcie sesji miała miejsce pikieta rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie, którzy domagali się remontu placówki – jak podkreślali ta jest w fatalnym stanie.

Od wielu lat staramy się zwrócić uwagę radnych na temat szkoły nr 47 oraz przedszkola nr 10 w Kawodrzy Górnej, która jest zapomniana przez naszych radnych. Chcemy po prostu wyrównać szanse naszych dzieci w stosunku do dzieciaków z innych szkół. Nie ma sali gimnastycznej, nie ma przebieralni dla dzieci – dziewczynki przebierają się w schowku na piłki za parawanem z materiału, chłopcy muszą się przebierać na korytarzu. W szkole nic się nie działo przez 50 lat – mówi Sebastian Nabiałek z rady rodziców SP47.

Protest okazał się efektywny. Do budżetu miasta na 2018 rok dodano poprawkę dotyczącą rozbudowy i modernizacji placówki. Inwestycja ma rozpocząć się w 2018 r. – na ten rok zapisano kwotę 300 tys. zł; natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta wpisano kwoty 2,5 mln zł w 2019 r. i 6 mln zł w 2020 r.

Do budżetu Częstochowy po raz kolejny wpisano in vitro – w 2018 roku Częstochowa planuje wydać na ten cel 156 tys. zł. Tyle samo było przeznaczone w 2017 roku, jednak w wyniku nadwykonania na in vitro wydano ostatecznie o ponad połowę więcej, bo w sumie 241 tys. zł.

W trakcie sesji klub radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskował o zmniejszenie kwoty na cel programu in vitro o 50 tys. zł, które chciał przeznaczyć na wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem. Poprawka PiS-u została jednak odrzucona.