Budżet partycypacyjny dla Częstochowy

DSCF5257

Mieszkańcy Częstochowy mogą wziąć udział w rozdysponowaniu budżetu miasta na 2015 r. Pierwszy raz władze gminy zdecydowały się na dopuszczenie do podziału funduszy bezpośrednio obywateli. Partycypacja budżetu to rodzaj konsultacji, gdzie swoje wnioski mogą złożyć tak prywatne osoby, jak i grupy inicjatywne. Do podziału będzie 1 proc. dochodów własnych gminy, czyli 5 mln 738 tys. 869 zł. 1 mln 434 tys. 717 zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz 4 mln 304 tys. 152 zł na zadania o charakterze dzielnicowym.

Pomysły można zgłaszać na specjalnym formularzu, który można znaleźć na stronie internetowej magistratu, w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych (ul. Focha 19/21, I piętro, p. 46) lub w informacjach ogólnych Urzędu Miasta (ul. Śląska i ul. Waszyngtona). Dokument składać trzeba w kancelarii UMC (p. 3 na Śląskiej), pocztą lub elektronicznie.

Z inicjatywami można wychodzić od 19 lipca br. Pomysły zostaną poddane pod głosowanie: [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-1.mp3]

– mówi Adrian Staroniek z Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych częstochowskiego magistratu. Głosować będą mogli mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 rok życia. Projekty muszą należeć do zadań własnych gminy i powiatu (wymienione w rozdziale 2, art. 6 oraz art. 7, ustawy o samorządzie gminnym) oraz powinny być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego na gruntach, których właścicielem jest częstochowska gmina. Magistrat będzie propagował inicjatywę, nie tylko przez biuletyn miejski i media. [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-2.mp3]

Odbędą się również spotkania w radach dzielnic, gdzie mieszkańcy będą informowani, jak wypełniać zgłoszenie oraz co może być jego przedmiotem. Fundusze będą dzielone odpowiednio w dzielnicach: [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-3.mp3]

Krzysztof Rygalik

Terminarz:

od 21 lipca do 30 września – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań na projekty dzielnicowe oraz ogólnomiejskie;

od 1 października do 30 listopada – weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych propozycji;

od 5 do 11 grudnia – głosowanie mieszkańców na najlepsze propozycje przeznaczone do realizacji w 2015 r.;

do 19 grudnia – upublicznienie wyników głosowania.