Co dalej z autobusami hybrydowymi?

Sprawa autobusów hybrydowych nadal jest w toku.

Autobusy hybrydowe to temat, który nie schodzi z ust częstochowian. Autobusy, które miały za zadanie usprawnić komunikację miejską w Częstochowie, okazały się nie spełniać swojej funkcji. Szczegóły sprawy przypomina Piotr Wrona, radny Rady Miasta Częstochowy.

– Warunkiem przyznania dofinansowania było to, że w ciągu określonej jednostki czasu musi zostać spełniony efekt ekologiczny – mówi radny. – W tym przypadku efekt ekologiczny nie został spełniony z tego względu, że autobusy te stoją i eksploatowane są tylko takie, które ów efekt zaniżają. Z tego powodu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył oświadczenie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy i wezwał beneficjenta do zwrotu wypłaconych mu środków wraz z odsetkami.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie zakwestionował skuteczność rozwiązania umowy, nie zwrócił wypłaconych mu środków oraz wniósł o podjęcie rozmów negocjacyjnych. NFOŚiGW poinformował MPK Częstochowa, że jest możliwość wysłuchania propozycji dotyczących sposobu i terminu zwrotu środków lub alternatywnych form naprawy niewykonania ww. umowy. O działaniach prowadzonych obecnie przez MPK Częstochowa mówi Maciej Hasik, rzecznik instytucji:

– W temacie programu związanego z autobusami hybrydowymi w Częstochowie aktualna sytuacja wygląda tak, że obie strony projektu NFOŚiGW oraz MPK w Częstochowie są w partnerskich relacjach i prowadzą stałe negocjacje, które zmierzają do ugodowego rozwiązania zagadnień związanych z programem – podkreśla rzecznik. – Ma ono polegać na tym by główny zamysł, który przyświecał pomysłodawcom został spełniony – czyli osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego. By tak się stało MPK poprzez wykonanie szeregu badań i analiz przez kilkanaście ostatnich miesięcy szukał rozwiązań we współpracy ze specjalistami z całej Polski, które by w tym pomogły – podsumowuje Hasik.

Do 5 listopada 2019 r. odbyły się trzy spotkania NFOŚiGW z przedstawicielami MPK Częstochowa, a 6 listopada została złożona pisemna oferta zawarcia ugody, która jest analizowana w NFOŚiGW.

Niedługo minie pięć lat od podpisania umowy na zakup ekologicznych autobusów. Nowe pojazdy pojawiały się na drogach przez kilka miesięcy i zostały unieruchomione po awarii jednego z nich. Rozwiązywanie tego problemu trwa już prawie 4 lata i pewnie nikt nie wie, jak się zakończy. W grę wchodzi ponad 60 mln zł, które miasto będzie musiało zwrócić do NFOŚiGW, jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanych efektów.

MSI