Czyste powietrze w Częstochowie – konferencja w Urzędzie Miasta

Czyste powietrze w Czestochowie glownne

Czyste powietrze w Częstochowie to tytuł konferencji, w trakcie której można było dowiedzieć się m.in. tego, jakie działania podejmowane są w Częstochowie w celu poprawy jakości powietrza oraz tego, jaki jest związek pomiędzy ogrzewaniem i produkcją ciepła a czystością powietrza. Spotkanie, które zorganizowane zostało przez Fortum Power and Heat Polska, odbyło się dzisiaj (15 grudnia) w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Miasta mają ogromny wpływ na jakość powietrza, ale również na emisję dwutlenku węgla, który ma ogromny wpływ na zmianę klimatu. Nasza organizacja działa w imieniu międzynarodowych inwestorów i analizujemy wpływ na środowisko, zarówno globalnych spółek, jak i miast. Z naszych analiz regionu Europy Środkowo-Wschodniej wynika, że Częstochowa i Warszawa są wyjątkowym przykładem miejscowości zaangażowanych w ograniczenie emisji. Częstochowa jest wzorcowym przykładem współpracy i dialogu z różnymi interesariuszami tego zagadnienia, szczególnie biznesem. Spotykamy się zatem dzisiaj w Częstochowie, aby podsumować wyniki raportu, ale także jeszcze raz podkreślić rolę tego miasta w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i podnoszeniu jakości powietrza – podkreśla Joanna Wis, dyrektor Organizacji Pozarządowej Carbon Disclosure Project.

Częstochowa została wyróżniona w prestiżowym raporcie pt. Firmy i miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanym przez międzynarodową organizację pozarządową Carbon Disclosure Project. Eksperci docenili działania władz naszego miasta mające na celu poprawę jakości powietrza oraz otwartość na współdziałanie z biznesem w tym zakresie.

PI