Darmowe testy na COVID-19

Fot. slaskie.pl

Pracownicy ośrodków oraz domów pomocy społecznej będą mogli skorzystać z bezpłatnych testów na koronawirusa. Taką inicjatywę podjął Zarząd Województwa Śląskiego w ramach walki z rozprzestrzenianiem się choroby.

Akcja przeprowadzenia wymazów z noso-gardzieli skierowana jest do pracowników systemu pomocy oraz integracji społecznej. To nie pierwsze działanie podjęte na Śląsku, które wspomaga walkę z epidemią, mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

– Przy pierwszej fali COVID-u na wiosnę tego roku w ramach programu „Śląskie pomaga” wspomagaliśmy przede wszystkim DPS-y czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Wiedzieliśmy, że to właśnie tam tworzą się duże ogniska choroby, często generowane przez pracowników. Stąd też pomysł, aby teraz wesprzeć te instytucje darmowymi testami. Chcemy chronić pensjonariuszy tych placówek.

Zadanie przewiduje wykonanie 4500 testów i prowadzone jest w ramach projektu unijnego „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Potrzeby w zakresie testowania mogą zgłaszać kierownicy ośrodków w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

– Tego typu wnioski można składać do 13 listopada 2020 roku lub też do czasu wyczerpania limitu testów. Liczy się więc kolejność zgłoszeń. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub też tradycyjnej, przesyłając go do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Projekt o wartości prawie 3 mln zł współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ABK