Debata o szkolnictwie i Targi Pracy w Kłobucku

„Szkolnictwo zawodowe w powiecie kłobuckim po 1918 roku” – to tytuł konferencji, która w środę 24 października odbyła się w murach Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Szkoła od wielu lat stara się sprostać współczesnym wyzwaniom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym. Konferencji towarzyszyły również Powiatowe Targi Pracy. – Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę myślę, że warto pochylić się nad historią oświaty i szkolnictwa zawodowego zarówno w Polsce, jak powiecie. Tym bardziej, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, z jakimi problemami zmagało się to szkolnictwo po roku 1918.  Temat szkolnictwa zawodowego jest też  stale aktualny z uwagi na wyzwania, jakie stoją przed tym szkolnictwem. Wielu młodych ludzi nie wie też jakie podjąć decyzje. Warto też promować szkolnictwo zawodowe, bo w życiu zawsze trzeba umieć coś robić, a najlepiej, aby robić to dobrze. Jako szkoła chcemy cały czas rozwijać się i podążać za tym, aby szkoła była dobrze doposażona i odpowiadała nowoczesnym standardom – mówi dyrektorka placówki Anna Nowicka.

W trakcie obrad poruszono wiele wątków dotyczących historii szkolnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim. Prelegenci wygłosili także wykłady na tematy związane z motoryzacją, gastronomią i obróbką. Nie zabrakło także wykładów na temat bardzo szybko rozwijającej się specjalizacji, jaką jest obróbka maszynami numerycznymi. – Jest to kierunek, który preferujemy od około 17 lat, jednak zasadniczy przełom nastąpił dopiero w ubiegłym roku, co wiązało się ze wsparciem finansowym, jakie dostaliśmy. Aktualnie dysponujemy wieloma pracowniami i jesteśmy na etapie domknięcia wszystkich wraz z ich kompletnym wyposażeniem. Nasza szkoła ma także możliwość do certyfikowania umiejętności uczniów, dzięki czemu mogą uzyskać dokument potwierdzający konkretne umiejętności, tak bardzo potrzebne na dzisiejszym rynku pracy    – mówi nauczyciel przedmiotów zawodowych Jacek Rudzki:

Na Targach Pracy obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, którzy zachęcali młodzież, aby wstąpiła w ich szeregi.

Historia szkolnictwa średniego w Kłobucku rozpoczęła się dopiero w 1945 r. Powstanie szkoły sięga końca lat sześćdziesiątych, kiedy to zaistniała konieczność wybudowania placówki o profilu zawodowym. Do realizacji tych celów przystąpiono w roku 1968, a rok później obiekt szkoły był już w budowie. Na przestrzeni lat szkołę doposażano w liczne  warsztaty szkolne, sprzęt i pomoce naukowe. W wyniku kontroli, wizytacji czy lustracji, Kuratorium Oświaty wysoko oceniało i ocenia pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz szkoleniowo-produkcyjną warsztatów szkolnych. Aktualnie szkoła kształci około 560 uczniów w różnych zawodach i specjalizacjach.

PNP