Dziękujemy Bogu za 40. rocznicę wizyty Ojca Świętego

Kościół św. Stanisława Kostki był czwartą z czterdziestu stacji ustanowionych przez metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo w ramach inicjatywy kościołów stacyjnych. W sobotę 9 marca Mszy św. przewodniczył ks. Michał Cichoń, który zaznaczył, że ważne było przeżycie modlitwy stacyjnej w jedności z arcybiskupem oraz całą archidiecezją.

– Liturgia stacyjna w Rzymie była przede wszystkim manifestacją jedności wiary Kościoła Rzymu. Chrześcijanie wierzyli, że nie są sami, widzieli wyznawców z różnych stron tego miasta i cieszyli się swoją wiarą oraz tym, że nie są w niej osamotnieni. Gromadzimy się na tej modlitwie nie tylko jako wspólnota parafialna, ponieważ byli też goście z różnych stron naszego miasta – opisuje ks. Michał Cichoń.

Tematem homilii był wszechobecny grzech i uśpienie czujności ludzi na jego obecność.

– Kościół od samego początku jasno nas poucza, że istnieje szatan, który został stworzony z natury jako dobry anioł. Jednak jako buntownik stracił wszystko. Szatan czyni wszystko, by człowiek wszedł na złe drogi i podzielił jego los – wygłosił proboszcz ks. Leonard Gołkowski.

Szczególną intencją modlitwy było podziękowanie Bogu za 40. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce oraz pamiętne słowa o zstąpieniu Ducha na naszą ziemię.

– Odnowa jest potrzebna naszemu miastu oraz nam samym, abyśmy byli czytelnym i widocznym świadectwem Chrystusa w mieście tak rozpoznawanym na całym świecie. Z drugiej strony prosimy także o dar powołań kapłańskich – tłumaczy ks. Cichoń.

O problemie zmniejszającej się ilości nowych powołań kapłańskich mówi też proboszcz parafii ks. Leonard Gołkowski:

– Gołym okiem widać, że problem ten występuje. Jednak Pan Jezus powiedział: „Proście Pana żniwa”. Modlitwa to najskuteczniejszy środek, bo to Bóg o wszystkim decyduje, daje powołanie i łaski. Oby tylko ludzie odpowiedzieli na to wołanie. Kościół musi być tubą Pana Boga, żeby ten głos dochodził do dzieci i ludzi młodych, aby tę drogę podjęli – dodaje proboszcz.

Kontynuując pielgrzymkę po kościołach stacyjnych w Częstochowie, pragniemy zaprosić wszystkich do uczęszczania razem z nami. Pełna lista znajduje się na stronie www.archiczest.pl.

BNO