Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano konferencję pod nazwą „Moje serce dało Ci dom”. Spotkanie miało na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podsumowanie całorocznych działań instytucji i placówek działających na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie. Było też okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób, które szczególnie angażują się w propagowanie idei pieczy zastępczej.
– Konferencja odbywa się przede wszystkim z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u. – Chcemy rozmawiać o rodzicielstwie zastępczym, chcemy nagradzać rodziców zastępczych, ponieważ przygotowaliśmy statuetki Anioły Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzonych jest bardzo wiele kampanii, różnego rodzaju wydarzeń, które mają na celu przybliżanie tematyki rodzicielstwa zastępczego. Dzisiaj będziemy też rozstrzygać konkurs plastyczno-literacki „Masz serce – otwórz do niego drzwi”. Poprzez dzieci miał on także propagować tematykę pieczy zastępczej wśród rodziców.
W programie konferencji przewidziano również referaty dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Jeden z nich wygłosiła Anna Imielińska, która opowiedziała również dlaczego zdecydowała się na zostanie rodzicem zastępczym:
– Byłam wieloletnim pracownikiem socjalnym. Widziałam dzieci w rodzinach wieloproblemowych. Bardzo było mi ich szkoda. Na uwadze miałam ciągle dobro dzieci. Kiedy mój syn usamodzielnił się to miałam taki syndrom „opuszczonego gniazda”. Poczułam potrzebę, żeby inaczej się zrealizować i zostać rodziną zastępczą. Zostałam rodzicem zastępczym dla dwóch wspaniałych chłopców, ale tak ich kocham, jakby to były moje własne dzieci.
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania. Obecnie w Częstochowie działa 279 form pieczy zastępczej, w których przebywa 389 dzieci. W tych strukturach jest 11 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinne domy dziecka.

ZD

CATEGORIES
TAGS
Share This