Dziś pierwsza niehandlowa niedziela

Dziś jest pierwsza niedziela niehandlowa wprowadzona na mocy uchwalonej w listopadzie ubiegłego roku ustawie zakazującej handlu w niedziele. W 2018 roku zakupy w niedziele można będzie robić tylko w pierwszą oraz ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku zakazem nie będą objęte jedynie ostatnie niedziele każdego miesiąca, a od 2020 – zakaz obejmie wszystkie niedziele w roku.

Inicjatorem dyskusji o zakazie handlu w niedzielę, która doprowadziła do przyjęcia przez parlament ustawy była „Solidarność”.

21. postulat „Solidarności” z 1980 roku mówił o wszystkich wolnych sobotach. 37 lat od podpisania porozumień my musimy upominać się o wolne niedziele. Te pracujące niedziele pojawiły się po przemianach w 1989 roku, gdzie drapieżni przedsiębiorcy byli nastawieni tylko i wyłącznie na zysk. Przy ogromnym bezrobociu i tym, że ludzie godzili się na wiele powstawały supermarkety, potem galerie handlowe – mówi Jacek Strączyński, przewodniczący zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

Zakazem nie są objęte m.in. stacje benzynowe, sklepy na dworcach kolejowych i portach lotniczych, piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Niedziele handlowe w tym roku przypadną na następujące dni:

  • marzec: 4 i 25 marca,
  • kwiecień: tylko 29 kwietnia (ponieważ pierwsza niedziela miesiąca to Wielkanoc),
  • maj: 6 i 27 maja,
  • czerwiec: 3 i 24,
  • lipiec: 1 i 29,
  • sierpień: 5 i 26,
  • wrzesień: 2 i 30,
  • październik: 7 i 28,
  • listopad: 4 i 25,
  • grudzień: 2, 16, 23 i 30.

Rada Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” apeluje o zgłaszanie przypadków łamania ustawy przez placówki handlowe do Państwowej Inspekcji Pracy lub pod numer tel. Krajowego Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność – 32 2538362 lub 505-085-570. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail sbhiu@solidarnosc.org.pl

Zdjęcie: www.solidarnosc.org.pl

PK